skip to Main Content

Hodnota včel pro lidstvo

Globální ekonomický přínos činí 153 miliard EUR 
v Evropě závisí na opylení včelami 84 % druhů rostlin a 76 % produkce potravin. Ekonomický přínos včel v Evropské unii se uvádí v hodnotě 14,2 miliard eur ročně.

Back To Top