skip to Main Content

Kvalita produktů

Poměrně často se nás ptáte milí zákazníci, jestli jsou naše produkty pouze od našich včel. Abychom jsme mohli mít maximální kontrolu nad kvalitou našich produktů med od ostatních včelařů nikdy nevykupujeme. Pokud zakoupíte produkt s naší etiketou můžete si být…

Back To Top