skip to Main Content

Budoucnost v našich rukách

Vlivem lidských zásahů vrby z krajiny na mnoha místech mizí, proto je žádoucí je na vhodných lokalitách opět vysazovat jako užitečný příspěvek ke zlepšování přírodního prostředí a biodiverzity.

Vrba jíva a podobné druhy patří mezi nejdůležitější pionýrské dřeviny. Nepotlačuje ostatní dřeviny, zlepšuje svým opadem lesní půdu, poskytuje potravu zvěři a jakmile ji hlavní dřeviny začnou přerůstat, sama odumírá a ustupuje.

Back To Top