skip to Main Content

Včelí farma KH Bees vrací včely tam kam patří – les byl původním domovem včelstev, než si je člověk začal s kmeny stromů přesouvat ke svému domovu.
Včela medonosná spolu s dalšími přirozenými opylovateli zvyšuje druhovou diverzitu rostlinných společenstev a je také významným bioindikátorem životního prostřědí. Každý z nás může pomoci udržet české včelařství zakoupením medu přímo od včelaře.

Back To Top