skip to Main Content
15.10.2018

15.10.2018

Tento podzim jsou včelstva velmi aktivní. Za 15 let naší farmy jsme nezaznamenali tak teplý říjen.

Včelka na květu Břečťanu
Doporučujeme Vám náš kvalitní med z čístého prostředí.
Středně silné vitální včelstvo bezprostředně po otevření.
Včelstvo je výborným bioindikátorem stavu životního prostředí.
Biodiverzita má pozitivní vliv na včelstva, proto se již řadu let snažíme o výsev a výsadbu hmyzosnubných rostlin.
Vnímáme velký nárůst zájmu o včelaření a zárověň pokles biodiverzity vlivem člověka a globálního oteplování.
Back To Top