skip to Main Content

15.10.2018

Tento podzim jsou včelstva velmi aktivní. Za 15 let naší farmy jsme nezaznamenali tak teplý říjen.

Včelka na květu Břečťanu
Doporučujeme Vám náš kvalitní med z čístého prostředí.
Středně silné vitální včelstvo bezprostředně po otevření.
Včelstvo je výborným bioindikátorem stavu životního prostředí.
Biodiverzita má pozitivní vliv na včelstva, proto se již řadu let snažíme o výsev a výsadbu hmyzosnubných rostlin.
Vnímáme velký nárůst zájmu o včelaření a zárověň pokles biodiverzity vlivem člověka a globálního oteplování.
Back To Top